An optimized method for high-titer lentivirus preparations without ultracentrifugation.

2015 Jiang, W., Hua, R., Wei, M., Li, C., Qiu, Z., Yang, X., Zhang, C.