Generation of haploid embryonic stem cells from Macaca fascicularis monkey parthenotes.

2013 Hui Yang, Zhen Liu, Yu Ma, Cuiqing Zhong, Qi Yin, Chikai Zhou, Yijun Cai, Hanzhi Zhao, Hui Wang, Fan Tang, Yan Wang, Chenchen Zhang, Dongmei Lai, Mu-ming Poo, Dangsheng Li, Ying Jin, *Sun, Q.*and Jinsong Li,*.