Generation of macaques with sperm derived from juvenilemonkeytesticular xenografts.

2016 Zhen Liu,Yan-Hong Nie, Chen-Chen Zhang, Yi-Jun Cai, Yan Wang, Hui-Ping Lu, Yu-Zhuo Li,Cheng Cheng,Zi-Long Qiu,Sun, Q.*