Serum anti-Mullerian hormone predicts ovarian response in (Macaca fascicularis) monkeys.

2018 Hui Long, Yanhong Nie, Li Wang, Yong Lu, Yan Wang, Yijun Cai, Zhen Liu, Miaomiao Jia, Qifeng Lyu*, Yanping Kuang* and Sun, Q.*